udruga potomaka poraca i 2 svj rata

Udruga potomaka udovica II. Svjetskog rata i pora?a

Potomci je web stranica "Udruge potomaka udovica II. svjetskog rata i Pora?a". Cilj stranice je informirati javnost i prikupljati i statisti?ki obra?ivati podatke o udovicama II. svjetskoga rata.


Grafi?ko oblikovanje stranice prema željama naru?itelja trebalo je odražavati osobine majke što je izrazito teško bilo preto?iti u radni koncept. Ipak, mislim da smo u potpunosti uspjeli prenijeti ljepotu, blagost, smirenost, iskustvo u koncept web stranice udruge. Brojne pohvale koje stižu sa svih strana daju nam za pravo da možemo tvrditi naš uspjeh.

Seo optimizacija i optimizacija stranice

Kako stranica koristi javascript kako bi do?arala efekt sjena optimizacija je tekla u smjeru maksimalnog kompresiranja skripti radi bržeg u?itavanja stranice. SEO optimizacija s druge strane je ura?ena na taj na?in da bi se doprijelo i do ljudi koji su u iseljeništvu što je zahtijevalo više dana provedenih u istraživanju i plasiranju klju?nih rije?i kroz sadržaj tekstova.

LINK NA STRANICU